Er det mulig å få nettbutikken på engelsk?
  • 18 Jul 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Er det mulig å få nettbutikken på engelsk?

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Ja, det er mulig å få nettbutikken på engelsk. For å få dette trenger du appen Engelsk språkintegrasjon.

Appen finner du HER  

Når språkpakken er satt opp, får du en widget på siden din, der kunder kan velge språk.
Når kunden velger annet språk enn norsk, byttes system- og produkttekster ut med språket som kunden har valgt.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.