Migrering fra en annen platform
 • 18 Jul 2023
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Migrering fra en annen platform

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Vi tilbyr migrering for våre nye kunder. Dette betyr at vi henter ut så mye informasjon som mulig fra en gammel nettbutikk og får dette inn i den nye Mystore-butikken din. For etablerte nettbutikker er dette en tjeneste som gjør overgangen lett og smidig. Du fjerner potensielt store mengder manuelt arbeid som vil måtte gjøres dersom du skulle startet fra scratch.

Ta kontakt med oss for å høre om din nettbutikk kan migreres.

Data som overføres

 • Produkter.
 • Kategorier.
 • Produsenter/Merker.
 • Kunder.
 • Ordre.
 • Skatteklasser/MVA-sats.

Du bestemmer selv om du vil ha alt dette over eller kun deler. Av og til kan det være en fordel å kun overføre produktene. Det er ikke mulig å overføre ordre uten å overføre kunder og produkter, ordrene er avhengig av disse.

Hvordan prosessen fungerer.

1. Tilgang

Før vi kan starte en migrering trenger vi nødvendige tilganger. Det mest vanlige er en administrator-tilgang eller FTP-tilgang. Dette varierer mellom forskjellige platformer. Hvis dette ikke lar seg gjøre kan vi komme oss rundt med en database-dump. Dette er en eller flere filer som inneholder all data i din nettbutikk. 

2. Demomigrering.

Neste steg er å gjennomføre en demomigrering. Da overføres 10 produkter, 10 kunder og 10 ordre. I tillegg kommer kategorier og produsenter som er tilknyttet produktene over. Det som kommer over blir valgt tilfeldig. En slik overføring forteller oss hvordan det ferdige resultatet vil se ut og lar oss ta forebyggende steg dersom noe ikke stemmer helt overens. Det er viktig at vi ser grundig over resultatet sammen med deg slik at vi ikke går glipp av noe.

3. Full migrering.

Når vi begge er klar kjører vi i gang en full migrering. Dette er en prosess som kjører i bakgrunnen fram til den er ferdig. Avhengig av størrelsen på din butikk kan dette ta en stund, i visse tilfeller opp til 3 døgn.

4. Kontrollering og finpuss.

Nå går mesteparten av jobben over til deg. Butikken skal bli klar til å gå live! Ingen nettbutikk-platformer er like, derfor vil produkter, kategorier og produsenter være annerledes etter migreringen enn slik de var i din gamle nettbutikk. I noen tilfeller krever det noe arbeid her for å få strukturen slik du ønsker den.

5. Ettermigrering.

Når du er fornøyd med butikken gjør vi en ettermigrering. Da vil data som har dukket opp i den gamle butikken din overføres, slik at den nye er helt oppdatert. Hvis migreringen ble gjort med en database-dump i stedet for en direkte kobling så vil det ikke være mulig å gjøre en ettermigrering.

Til slutt er det bare å koble på domenenavn starte salget!

 


Var denne artikkelen nyttig?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.