Legg til rabattkode i e-post
  • 03 Jan 2024
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Legg til rabattkode i e-post

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Lær hvordan du legger til en rabattkode i en e-post.

Opprett rabattkoden

Før rabattkoden kan legges til i e-posten som sendes ut må du opprette en rabattkode i ditt kontrollpanel. Dette må gjøres siden det er kontrollpanelet som håndterer selve rabattsystemet. 

1: I ditt kontrollpanel navigerer du til Verktøy > Rabatter. Her oppretter du en rabattkode på samme måte som beskrives her

Obs. Du trenger ikke legge til nøyaktig samme regler på rabattkoden som i eksemplet

Legg til rabattkoden i e-posten

Så snart rabattkoden er opprettet i kontrollpanelet kan du legge til rabattkoden i e-postbyggeren. Følg stegende under.

1: Åpne e-posten du ønsker å redigere.

2: Klikk og dra komponenten "Discount" fra menyen og inn i e-posten.

3. Trykk på tannhjulet på knappen > Discount > Select a discount code.

Under "Code" kopierer du inn navnet på rabattkoden du nylig opprettet i kontrollpanelet. Avslutt med å trykke på "Save".

4: Nå lagrer du selve e-posten som skal sendes.

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.