Landingsside og oversikt
 • 08 Sep 2023
 • 1 Minutt å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Landingsside og oversikt

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Landingssiden gir deg overordnet oversikt over alle innkjøp med mulighet for filter og søk.

Videogjennomgang

For å gjøre det enkelt har vi laget en spilleliste med gjennomgang av innkjøpsmodulen.

Oversikt over innkjøpsordrer

Ved å gå til Verktøy > Logistikk > Innkjøp & mottak vil du se en oversikt over alle innkjøpsordrer.
Fra denne siden kan du gjøre en rekke utvalg, filtreringer og søk. 

I tillegg til søket, som kan søke på leverandør, innkjøpsordrenummer og produkt, kan man filtrere på følgende felter:

 • Dato opprettet
 • Forventet levert
 • Total kost
 • Sist oppdatert
 • Status
 • Opprettet av
 • Innsendt av
 • Leverandør

Søk i innkjøpsordreoversikt

I oversikten over innkjøpsordrer kan man søke etter leverandør, innkjøpsordrenummer, produkt og artikkelnummer.
F.eks kan du søke etter et produkt for så å filtrere på status, da kan du enkelt se om produktet er i bestilling, om bestillingen er mottatt eller om den har status sendt.

Eksporter innkjøpsoversikt

Eksport av innkjøpsoversikt (inkludert i Control og Control+) lar deg eksportere hele utvalget som er gjort på oversikten. 

Du kan altså sette opp søk og filter for så å eksportere utvalget til CSV.
Eksporten vil da inneholde aller rader i resultatet og alle kolonner. Eksporten legger seg i "Eksportarkiv".

Eksporten kan f.eks. brukes til å hente dato på leverandør, beløp, bestiller etc. innenfor gitte tidsperioder.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens