Kunderapporter
  • 14 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Kunderapporter

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Antall nye kunder

På denne siden kan vi se antall nye kunder i nettbutikken for gitte tidsperioder. Ved å benytte oss av verktøyene på siden, kan vi bestemme hvor mye som skal vises, samt hvordan resultatene skal vises.


Til venstre har vi muligheten til å velge hvor detaljerte resultater vi skal få. Her kan vi velge mellom å få se antall nye kunder pr. dag, uke, måned eller år:

Videre har vi muligheten begrense resultatet til en viss tidsperiode:

For å se endringer i rapporten er vi nødt til å trykke på


Beste kunde

Denne siden viser oss en liste med de kundene som har lagt igjen mest i nettbutikken. Listen er sortert etter hvor mye kundene har lagt igjen, og da i synkende rekkefølge.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens