Kom i gang med personalisert søk
 • 11 Sep 2023
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Kom i gang med personalisert søk

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Article Summary

Hva er personalisert søk og hvorfor bør man ha dette?

Konvertering

Hvordan hjelper personalisert søk på konvertering?

Vi lever i en tid der kunder har dårlig med tid men samtidig blir eksponert for mye informasjon fra mange ulike selskaper.

Tenk at du får inn en kunde gjennom en annonse på Facebook eller Google, noe som aldri er enkelt. Når du først har fått inn kunden på butikken så har man som regel bare noen sekunder på å fange kundens interesse.

En stor grunn til at kunder forlater nettbutikken er søk som ikke gir resultater. En god søkefunksjon er spesielt viktig på mobil, der kundene har mindre oversikt og ofte har et kortere oppmerksomhetsvindu. 

Søkefunksjon

Det personaliserte søket gjør at kundene basert på hva de skriver inn i søkefeltet allerede før man klikker søk får opp forslag på relevante produkter, kategorier eller merker. Dette gjør det enklere for kundene å finne resultater som er relevant for de.


Personalisert søk er basert på AI teknologi hvilket innebærer at det blir bedre og smartere jo lengre du har det i butikken. Et godt søk vil hjelpe deg øke konvertering og redusere antall kunder som forlater nettbutikken. 

Filtrering

I vårt søkeresultat får kundene mulighet til å filtrere på kategorier, produsent og pris. I tillegg kan man sortere på ulike kriterier.

Forslag på produkter med produktbilde

Mens kunden skriver inn det de søkter etter vil søket fortløpende vise produktforslag med bilder.

Verktøy

Søk uten resultater

Dette er søk kunder har gjort uten å finne produkter. Dette kan f.eks være skrivefeil. For å unngå søk uten resultater kan du bruke denne listen for å opprette synonymer for søkeord. Et eksempel kan være at noen søker barnevågn når søkeordet skal være barnevogn, da legger man inn barnevågn som synonym for barnevogn. Les mer om det under "Synonymer".

Synonymer

Synonymer hjelper deg med å minimere antall søk uten resultater. Kort forklart benytter til til å vise et annet søkeresultat enn det man søker på. Et eksempel kan være typiske skrivefeil på produkter. 

I eksemplet under er "Sykkelsko" lagt inn som synonym for søkeordet "Cralltest".

Søket i butikken viser nå alle produkter som inneholder sykkelsko.


Tips!

Vi anbefaler å lage synonymer basert på oversikten du finner i Søk uten resultater.

Nøkkelord

Nøkkelord gir deg mulighet å gi ekstra informasjon i et søk.

Du kan opprette egne nøkkelord som skal vise utvidet innhold for spesielle søkeord. Hvis noen f.eks søker etter "Apple", så kan du vise kunden ekstra informasjon om Apple og deres produkter. Evt kan du opprette et nøkkelord for produsenter som du ikke har. 

Egendefinert resultat

Denne funksjonen kan brukes til å tilpasse hva som vises for ulike søkeord, både å inkludere og ekskludere enkeltprodukter for søkeord, og til og med til å lage landingssider for spesielle søkeord.

Noen vanlige bruksområder:

 • Prioritere opp spesifikke produkter for et søkeord
 • Ekskludere produkter fra et søk
 • Lage en landingsside basert på et søkeord


Søkeord

I feltet "Søkeord" skriver du inn ordet som du vil tilpasse resultater for.

Slå sammen resultat

Dette valget bestemmer om de produktene du velger å vise for et søkeord skal slåes sammen med det "normale" resultatet for søkeordet eller ikke.

Velger du "Slå sammen resultat" vises det vanlige resultatet pluss de produktene du velger å vise. Produktene du velger å vise vil vises øverst, så dette er en måte å prioritere opp enkeltprodukter per søkeord.

Velger du "Ikke slå sammen resultat" vises kun de produktene du velger å vise.

Produkter

Her søker du opp hvilke produkter som skal inkluderes eller ekskluderes for søkeordet. Når du har søkt opp et produkt og lagt det til, får du velge om du skal inkludere eller ekskludere produktet.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.