Kolonner i produktoversikten
  • 29 Nov 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Kolonner i produktoversikten

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Funksjonen lar deg tilpasse visningen av kolonner i produktoversikten.

Visning

Visningen har et standard utvalg kolonner for å gjøre det lett å få oversikt. Disse kolonnene kan tilpasses individuelt etter behov.
For å tilpasse visningen klikker man på knappen "Visning" til høyre i oversikten. 

Valg og justering av kolonner

Når du har klikket på "Visning"-knappen åpnes et nytt vindu hvor visningen kan tilpasses.
Vinduet er delt i to hvor man til venstre ser tilgjengelige kolonner og til høyre valgte kolonner.
Når du finner en kolonne du vil vise markerer du den ved å klikke én gang og deretter klikke "Legg til".
Dette vil legge kolonnen i bunnen av "Valgt". Plassering kan justeres ved hjelp av pil-knappene i midten.

Om du vet kolonnen du er ute etter kan du enkelt søke etter den.
Søket er plassert i toppen på både venstre og høyre side. 

Når du er fornøyd med valgte kolonner klikker du på den grønne "Velg"-knappen. 

Visningen kan når som helst justeres og tilpasses.

Tips! Om du vil spare litt tid kan du dobbel-klikke på kolonnen du vil velge for å legge den til i valgte kolonner.

Vis varianter

Masseendring lar deg kun endre verdier på hovedprodukter, og derfor vises som standard ikke varianter.
Om du ønsker å se varianter, f.eks om du ønsker å se lagerantall, kan du enkelt slå på "Vis varianter".

Når man ikke viser varianter vil man bak produktnavnet kunne se hvor mange varianter det produktet har.

Vis bilder

For å gjøre det enda enklere å finne rett produkt kan man velge å vise produktbilder. 

Slå på bryteren for "Vis bilder" for å vise produktbilder. Produkter som ikke har produktbilde vil ha et standard illustrasjonsbilde.

 Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens