Knytt en fraktmetode mot fraktalternativ i Logistra
  • 07 Feb 2024
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Knytt en fraktmetode mot fraktalternativ i Logistra

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Du kan velge å koble ønsket fraktmodul i Mystore til ønsket fraktmodul hos Logistra.
Via avanserte innstillinger i fraktmodulene kan du velge hvilken fraktmetode i Logistravalget som skal brukes automatisk ved utskrift av etiketter.

Dette vil spare deg for mye tid hvis du f.eks ønsker å bruke en manuell fraktmetode for Postnord Groupage, eller for en annen fraktmetode som ikke finnes i Mystore (som modul), men du har via Logistra.

Merk: hver Logistra-modul kan kun knyttes til én fraktmetode i Mystore. Hvis du velger samme Logistra-modul i flere fraktmetoder, vil den siste benyttes ved autovalg.

Oppsett

Under Konfigurasjon > Fraktmetoder finner du listen over aktive fraktmetoder i butikken. Dersom du klikker på Avanserte valg får du to nedtrekksmenyer som lar deg bestemme hvilken Logistra-modul som skal være koblet til fraktmetoden.
Funksjonalitet

Hva skjer når jeg har koblet Logistra-moduler til alle fraktmetodene mine?

Når du setter en ordre til "Sendt / Fullført" får du som normalt opp dialogen som lar deg velge fraktmetoden du vil skrive ut etikett for.


Denne nedtrekksmenyen vil nå automatisk velge Logistra-modul basert på ordrens fraktmetode. Det samme gjelder skriver, dersom du har flere skrivere og har koblet fraktmetoden til en skriver.

Massebehandling av ordrer

Jeg bruker massebehandling, vil dette fungere der også?

I massebehandling av ordrer kan du velge hva du ønsker å gjøre for utvalget du har gjort.

Bruk autovalg

Dersom du velger denne innstillingen vil massebehandling bruke Logistra-modulen som er koblet til fraktmetoden for hver enkelt ordre.

Bruk fraktmetoden som er valgt under

Dersom du velger denne innstillingen vil massebehandlingen bruke valgt fraktmetode på hele ordreutvalget, uansett koblinger av fraktmetoder.

Dette vil være nyttig dersom du skal sende alle ordrene i utvalget med én spesifikk fratmetode, selv om ordrene i utvalget har forskjellige fraktmetoder registrert.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens