Hvordan utfører jeg eierskifte?
  • 08 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Hvordan utfører jeg eierskifte?

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Veiledning

Eierskifte Mystore

Eierskifte Mystore Payments (POS og ECOM)

Eierskifte Klarna

Send inn skjema for eierskifte

Skjema for eierskifte finner dere via Kundeforhold > Eierskifte i kontrollpanelet ↓

Fakturaer som allerede er fakturert nåværende eier må betales før eierskiftet kan meldes inn.

Ta kontakt med kundeservice dersom disse fakturaene av ulike årsaker må faktureres på ny eier.

Mystore Datakasse og Mystore Kortbetaling

Hvis du har Mystore Datakasse eller Mystore Kortbetaling for nettbutikk må det gjøres et eget eierskifte på dette. Det er Adyen som gjennomfører eierskiftet, men vi er avhengige av å melde inn dette på deres vegne. 

Frem til eierskiftet for Mystore Payments er på plass vil avtalen stå på gammel eier, og utbetalingene tilhøre denne. Om dere ønsker å stoppe utbetalingene frem til eierskiftet er på plass må gammel eier gi oss skriftlig beskjed om dette.

Eksterne avtaler

Når det gjelder eksterne avtaler som Klarna, Vipps, domene, regnskap o.l. må dette endres direkte hos leverandør. Under beskriver vi kort prosessene vi har fått beskrevet av noen av partnerne våre. 

Eierskifte Klarna

Siden dere har en juridisk avtale med Klarna må dere kontakte Klarna direkte for å gjennomføre eierskifte av denne. Prosessen kan ta noen uker, men dere vil ha en aktiv Klarna-avtale mens eierskiftet pågår.

Gammel og ny eier må fylle inn et skjema kalt Transfer agreement og sende dette til merchant@klarna.no for videre behandling.

Last ned skjema for eierskifte

Party I er nåværende eier, Party II er ny eier.

Skjemaet sendes til merchant@klarna.no

Når skjemaet er sendt inn tar et team i Klarna over henvendelsen som bekrefter detaljene. 
Merk.
Hvis noe informasjon i skjemaet mangler eller er ufullstendig vil Klarna bruke lengre tid på å behandle eierskiftet. Klarna tar kontakt hvis de har behov for mer informasjon.
 
Når informasjonen i skjemaet er bekreftet av Klarna vil nåværende eier miste tilgang til Klarnaportalen og ny eier vil ha full admintilgang. 
Så snart eierskiftet er fullført tar Klarna kontakt med ny eier for å veilede hvordan man genererer nye API-nøkler for integrasjonen med Mystore. Dette er det svært viktig at man gjør!

Merk at det er Klarna som gjennomfører eierskiftet og at vi i Mystore dessverre ikke har muligheten til å påvirke behandlingstiden på eierskiftet. 
 
Etterfakturering av tjenester

Vi gjør oppmerksom på at nåværende eier kan ha tilleggstjenester på avtalen sin, som faktureres etterskuddsvis. Disse faktureres ny eier. Tidligere og nåværende eier må gjøre opp for disse seg i mellom.

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.