Hoved og underkategorier
 • 22 Sep 2023
 • 1 Minutt å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Hoved og underkategorier

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Kategorier gjør det enklere å holde nettbutikken oversiktlig og navigerbar. Du kan sette opp både hovedkategorier og underkategorier.

Hvordan opprette kategorier

Hovedkategori

Steg 1: I kontrollpanelet ditt, gå til Hovedmeny > Produktkatalog > Produkter.

Steg 2: Klikk på "+KATEGORI".

Steg 3: Fyll ut informasjonen om kategorien:

 • Kategoriens navn: Dette blir kategorinavnet som vises i nettbutikken. Kategorier kan ha samme navn, men ikke samme Kategori ID.
 • Kategori ID: Dette er en del av kategoriens URL-adresse. Det anbefales å ikke endre dette senere.
 • Synlighet: Velg om kategorien skal vises i nettbutikken.
 • Underkategori av: Velg om kategorien skal være en ny hovedkategori eller en underkategori av en eksisterende kategori.
 • Rekkefølge: Skriv inn ønsket rekkefølge i forhold til andre kategorier. Bruk tallverdier fra 0 og oppover, der "0" plasserer kategorien øverst/til venstre i nettbutikken.
 • Bilde: Brukes til å illustrere kategorien i nettbutikken.

Steg 4: Klikk på "Lag ny kategori" for å opprette kategorien.

Underkategori

Nå har du opprettet en hovedkategori. Du kan nå velge å legge produkter i hovedkategorien eller opprette underkategorier for å organisere produktene. Her er fremgangsmåten for å opprette underkategorier:

Merk: Du kan ikke ha produkter direkte i en hovedkategori som har underkategorier.

En underkategori hjelper deg med å strukturere kategorier som har mange ulike produkter. Dette gjør det enklere for kundene å finne produktene i nettbutikken. Her er hvordan du oppretter en underkategori for hovedkategorien "Herre":

Steg 1: Klikk på "+KATEGORI".

Steg 2: Skriv inn ønsket navn og en unik kategori-ID for underkategorien

(kategori-ID genereres automatisk og markeres med en grønn hake; sørg for at den er unik).

Steg 3: Velg "Underkategori av" og velg hvor underkategorien skal plasseres.

Steg 4: Klikk på "Lag ny kategori".


Hvis du oppretter en underkategori i en hovedkategori som allerede inneholder produkter, 
vil du få en feilmelding når du åpner kategorien. Løsningen er å flytte produktene 
fra hovedkategorien til underkategorien.

Maks antall underkategorier

Kontrollpanelet har ingen begrensninger på antall underkategorier, her står man fritt til å bygge opp produktkatalogen som man selv ønsker.
Ute i nettbutikken (frontend) er det en begrensning på 3 nivåer:

 1. Hovedmeny
  1. Underkategori 1-1
   1. Underkategori 2-1
  2. Underkategori 2-1
   1. Underkategori 2-2
   2. Underkategori 2-3

Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.