Handlinger på innkjøpsordre
 • 11 Oct 2023
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Handlinger på innkjøpsordre

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Alle innkjøpsordre har en "Handlinger"-meny i toppen som gir tilgang til en rekke valg og funksjoner. Valgene man får avhenger av hvilken status innkjøpet har.

I enkelte statuser kan valgene blir mange, da har man mulighet å søke i toppen av menyen.

Utkast

 1. Slett innkjøpsordre
  Sletter innkjøpsordren så lenge det ikke er knyttet reservasjoner opp mot den.
  Handlingen er ikke reversibel.
 2. Dupliser innkjøpsordre
  Lager et duplikat av innkjøpet med de samme produktene.
  Referanse og reservasjoner overføres ikke.
 3. Marker som sendt
  Endrer status til "Sendt" uten å sende ut e-post til leverandør.
  Perfekt om man bestiller i leverandørs egen nettbutikk/portal men fortsatt ønsker å ha innkjøpet i Mystore.
 4. Importer innkjøp
  Lar deg importere produkter til innkjøp, fra CSV eller XLS fil.
  Les mer her →
 5. Åpne i Masseendring
  Lar deg velge varelinjer (produkter) som kan sendes til Masseendring for å utføre endringer og oppdateringer.
  Les mer her →
 6. Velg reservasjon for flytt
  Velg varelinjer hvor du ønsker å flytte reservasjoner til en annen innkjøpsordre.
  Les mer her →
 7. Nullstill kostpris / innpris
  Tilbakestille alle innpriser på hele innkjøpet

 

Sendt, delvis mottatt og mottatt

Statusene Sendt, Mottatt og Delvis mottatt inneholder en flere valg og har derfor en meny bestående av to kolonner og et søk.

Dette gjør det enklere og mer oversiktlig å finne det man er ute etter.  

 1. Søk
  Med søkefeltet kan du enkelt søke etter den funksjonen du er ute etter.
 2. Rediger innkjøpsordre
  Under redigering kan man justere antall på bestilte varer samt fjerne varelinjer.
  Det er ikke mulig å legge til flere varelinjer på en innkjøpsordre som er sendt.
  PS! Ikke tilgjengelig på status "Mottatt".
 3. Dupliser innkjøpsordre
  Lager et duplikat av innkjøpet med de samme produktene.
  Referanse og reservasjoner overføres ikke.
 4. Slett innkjøpsordre
  Sletter innkjøpsordren så lenge det ikke er knyttet reservasjoner opp mot den.
  Handlingen er ikke reversibel.
 5. Vis PDF (NOR)
  Viser innkjøpets PDF på norsk.
 6. Vis PDF (ENG)
  Viser innkjøpets PDF på engelsk.
 7. Last ned CSV
  Laster ned innkjøpet som CSV
 8. Generer CSV
  Denne brukes om du har gjort endringer på innkjøpet etter CSV-en ble opprettet. Da må det genereres en ny CSV for å få med endringene.
 9. Last ned XLSX
  Laster ned innkjøpet som XLSX (Excel-fil)
 10. Generer XLSX
  Denne brukes om du har gjort endringer på innkjøpet etter XLSX-en ble opprettet. Da må det genereres en ny XLSX for å få med endringene.
 11. Skriv ut mottaksliste
  Mottaksliste er en utskriftbar oversikt over bestilte varer. Er fin å bruke om du har egne lageransatte som vil krysse av hva de har mottatt.
 12. Marker som mottatt
  Om innkjøpet er "Sendt" eller "Delvis mottatt" og du vet at det ikke skal leveres flere varer på det kan du markere det som mottatt. Status vil da endres til "Mottatt" men det vil ikke bli gjort endringer i lagerbeholdning.
  PS! Ikke tilgjengelig på status "Mottatt".
 13. Åpne i Masseendring
  Lar deg velge varelinjer (produkter) som kan sendes til Masseendring for å utføre endringer og oppdateringer.
  Les mer her →
 14. Nullstill kostpris / innpris
  Tilbakestille alle innpriser på hele innkjøpet
 15. Flytt reservasjoner
  Flytt reservasjonene på valgte varelinjer til en annen innkjøpsordre.
  PS! Dette valget er kun synlig etter man har valgt en eller flere varelinjer.
  Les mer her →

 

 

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens