Fraktpris basert på postnummer og vekt
  • 11 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Fraktpris basert på postnummer og vekt

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Denne fraktmetoden gir dere muligheten til å basere en fraktpris på postnummer og vekt. Den er ypperlig hvis dere sender større varer hvor prisen varierer basert på postnummer


Installasjon

For å få installert dette fraktalternativet går du til Konfigurasjon > Fraktmetode > Legg til fraktalternativ.
 

Trykk på Se flere alternativer for å se alle tilgjengelige fraktvalgene.

Det er mulig å legge inn 6 ulike prismatriser med ulike postnummer.

Merk!

Hvis det skal legges inn et enkelt postnummer i en sone må sonen startes og avsluttes med samme postnummer, eks: 2002-2002;


Hvordan eksludere Svalbard

Denne matrisen er ypperlig å bruke hvis dere ikke ønsker å sende til Svalbard. Postnumrene til Svalbard er 9169 - 9179 og kan eksluderes ved å legge inn følgende intervall: 0001-9169;9180-9999;Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens