Fortollingsdokument
  • 12 Jul 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Fortollingsdokument

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Handelsfaktura ”Commercial invoice” brukes normalt i all handel med utlandet og danner grunnlaget for Tollvesenets fastsettelse av toll og avgifter. Fakturaen skal gi full oversikt over hva sendingen inneholder, samt hvilke vilkår som er avtalt mellom kjøper og selger. Dette har betydning for varens tollverdi og korrekt beregning av toll og avgifter.

Appen er helautomatisk. Når en ordre kommer fra et annet land enn Norge får du et valg på ordren om å velge engelsk faktura.

Denne integrasjonen kan du bestille fra vår appside


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.