Forhåndsdefinerte rapporter
  • 21 Jul 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Forhåndsdefinerte rapporter

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Omsetningsrapporten har 6 forhåndsdefinerte rapporter/visninger. Dette gjør det enkelt om du kjapt vil se tallene for f.eks siste 30 dager eller forrige uke.

I tillegg kan man bruke disse forhåndsdefinerte visningene til å bygge videre på for å lage egne visninger. 

Du finner de forhåndsdefinerte rapportene ved å gå til Meny > Rapporter > Omsetningsrapport og velge Rapporter > Forhåndsdefinerte i venstremenyen. 

Visninger

Følgende visninger/rapporter er forhåndsdefinerte.
Når du har funnet den rapporten du vil se klikker du bare "Åpne rapport" og rapporten vil åpne seg. Herfra kan du gjøre endringer om du ønsker.

Redigere rapporter
Forhåndsdefinerte rapporter kan ikke endres og overskrives. Om du vil endre på en forhåndsdefinert rapport må den lagres som en ny og egendefinert rapport.
Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.