Utvidet leverandørstøtte
 • 12 Jun 2024
 • 5 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Utvidet leverandørstøtte

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Utvidet leverandørstøtte gir støtte for å koble flere leverandører til samme produkt. Hver leverandør kan ha unik innpris, valuta og artikkelnummer.

Utvidet leverandørstøtte krever plan Pro +

Leverandøroversikt

Leverandøroversikten finner du i kontrollpanelet under Produktkatalog > Leverandører.

Oversikten er uendret fra tidligere men det er nå støtte for å definere leverandørens valuta, som da vil gjenspeiles på innkjøpsordre.

Man kan velge blant alle valutaene som er satt opp i butikken (Konfigurasjon > Innstillinger > Valuta):

Valutakurs

For å finne korrekt valutakurs kan man bruke Google eller andre konverteringstjenester. Det er da viktig at man konverter korrekt slik at verdien blir reell. Bruker man Google må man skrive 1 NOK to *ønsket kurs* og ikke 1 *ønsket kurs* to NOK 

Under ser man to eksempler:

 

Produktoppsett

Som tidligere har hver produsent en hovedleverandør. Det er denne leverandøren som primært brukes til å bestille varer. 

Nytt i den utvidede leverandørstøtten er at man kan knytte flere leverandører til et produkt.
Dette gjøres via den nye "Leverandør"-fanen inne på et produkt. 

Valg på leverandør:

Hver leverandør kan ha unikt artikkelnummer, kost (innpris) i leverandørs valuta og valutakurs.
Kost valuta regnes automatisk om til innkjøpspris i NOK basert på valutakursen på produktet.

Det er viktig at man definerer en hovedleverandør på produktet.
Som standard er det leverandøren som er knyttet til produsenten som settes som hovedleverandør, men dette kan endres per produkt. 

Hovedleverandør er den leverandøren hvor automatiske oversalg vil legge seg.
Eksempelvis vil et oversalg av produktet under knyttes til innkjøpsordre på leverandør "Bokhandler1" siden den er markert som hovedleverandør. 

 1. Leverandørnavn
 2. Leverandørens artikkelnummer
  Om leverandør har et eget artikkelnummer på varen kan det legges inn her.
  Artikkelnummeret vil vises på innkjøpet og i PDF/CSV som sendes til leverandør.
 3. Kost valuta
  Innkjøpsprisen på varen i leverandørens valuta. Når du legger til leverandør for første gang kalkuleres denne automatisk basert på innpris i NOK og valutakursen som er satt.
  Man kan selv endre denne ved å taste inn ny kost valuta.
 4. Valutakurs
  Ved oppretting av produkt hentes valutakursen fra den globale valutakursen i butikken.
  Denne kan endres pr. produkt og vil forbli lagret på produktet. Endring av global valutakurs vil ikke oppdatere produktet.
  Om valutakursen på produktet avviker fra den globale valutakursen satt i butikken vil det indikeres med et "synkronisering"-ikon. Klikker man på dette ikonet vil valutakursen synkroniseres med den globale valutakursen:
 5. Innkjøpspris i NOK
  Kost valuta konvertert til NOK basert på valutakursen.
 6. Hovedleverandør
  Velg hvilken leverandør som skal være hovedleverandør på det aktuelle produktet.
  Hovedleverandør er den leverandøren hvor automatiske innkjøpsordrer via oversalg blir opprettet.
 7. Fjern leverandør:
  Produktet må til enhver tid ha minimum én leverandør. Det er ikke mulig å fjerne hovedleverandør.

Legg til leverandør:

Ved å klikke på "Legg til leverandør" får du opp et nytt vindu for å velge leverandør.
Her vil man øverst se alle leverandører som er knyttet til den valgte produsenten. I tillegg kan man velge å legge til leverandører som ikke er knyttet opp mot produsenten. Det gjør man ved å finne ønsket leverandør i nedtrekksmenyen "Alle leverandører" og velger den man vil ha.

Innkjøpsordre

Når man oppretter en innkjøpsordre på en leverandør med valuta vil det være to ting som skiller seg fra en vanlig innkjøpsordre:

 1. Valutakurs på hele innkjøpet
 2. Innpris i valuta

Valutakurs på innkjøpet

Til høyre for kommentarfeltet, i fanen "Flere felter" har man et valg for å sette valutakurs for hele innkjøp. Som standard benytter innkjøp den globale valutakursen satt i butikken.
Denne kan justeres etter behov. Justering på valutakursen vil påvirke konvertering til "Innpris NOK" i innkjøpet, som man videre kan velge å oppdatere produktkortet med. 

Skulle man angre endring av valutakurs kan man når som helst klikke på synkroniseringsknappen for å sette kursen tilbake til global valutakurs.

Innpris i valuta

På hver varelinje har man mulighet til å justere innprisen i leverandørens valuta.
Justering på innkjøpsordren vil ikke påvirke produktkortet med mindre man ved mottak av varer velger å oppdatere innpris i valuta

Endring av innpris i valuta vil påvirke innpris i NOK, som igjen vil påvirke margin og fortjeneste.

Legg i innkjøp

Du kan legge produktet i innkjøp direkte fra produktsiden.
Under fanen "Innkjøp" vil du få mulighet mulighet til å velge antall og hvilken leverandør det skal legges på.

Tabellen over viser hvilke innkjøp produktet allerede eksisterer i fordelt på alle leverandører som produktet er koblet mot.

Manuell reservasjon

Ved manuell reservasjon, eller allokering, fra ordre vil man først se alle tilgjengelige innkjøp varelinjen kan reserveres på.
Også her vil alle tilknyttede leverandører vises: 

Om du fra vinduet over velger å opprette en ny innkjøpsordre må det først tas stilling til hvilken leverandør det skal opprettes på: 

Om varelinjen reserveres på en leverandør med en annen valuta enn standard vil "Kost valuta" benyttes.
Om det ikke er definert en egen kost valuta vil innpris i nok konverteres til valuta. Da benytter valutakursen som er satt i kontrollpanelet. 

Om både "kost valuta" og "innpris i NOK" mangler vil produktet bli lagt i innkjøp med innpris 0,-

 

Valg ved varemottak

Ved varemottak har man to nye valg som kun er tilgjengelige om man benytter "Utvidet leverandørstøtte":

 1. Oppdater kostpris i valuta på produktet
  Om kostpris i valuta er endret/tilpasset på dette innkjøpet (les punktet for "Innpris i valuta" over) og avviker fra prisen som er lagret på selve produktet kan man ved mottak oppdatere produktkortet.

  Eksempel:
  Produktkortet er lagret med 10 EUR. På selve innkjøpsordren er kostpris i valuta endret til 12 EUR. Ved mottak kan man da oppdatere slik at den nye kostpris i valuta på produktkortet blir 12 EUR.
 2. Oppdater valutakurs på produktet
  Om innkjøpsordren har en annen valuta enn det som er lagret på produktkortet kan man ved mottak oppdatere denne.

  Eksempel:
  Produktet har satt valutakurs på EUR til 0.088.
  0.088 er en gammel kurs og det nye innkjøpet har fått valutakurs 0.093.
  Ved mottak har man da valget om å oppdatere alle de mottatte varene slik at de får den nye valutakursen.
  Ved endring av valutakurs vil også "Innkjøpspris NOK" oppdateres. 

 

Vil du se alt valg ved mottak så finner du oversikten her →

Synkroniser leverandør

Når "Utvidet leverandørstøtte" først aktiveres startes en jobb som går igjennom alle produkter og legger til korrekt leverandør basert på produsent og hvilken leverandør den har. 

I enkelte tilfeller kan man ha gjort endringer på produkt, lagt til ny produkter eller gjort andre endringer som gjør at leverandør mangler fra produktets leverandørfane.
I disse tilfellene kan man manuelt starte en synkronisering av leverandører, slik at man slipper den manuelle jobben med å sjekke hvert produkt. 

Slik starter du synkronisering:
For å starte en synkronisering åpner du først innkjøpsmodulen, dette gjør du på en av følgende måter:

 1. Via menyen går du til Verktøy > Logistikk > Innkjøp & mottak
 2. Trykk punktum, eller åpne det globale søket, og søk etter m: innkjøp, du vil da få opp menypunktet til innkjøpsmodulen.

Synkroniseringsfunksjonen finner du inne i innkjøpsmodulen sine innstillinger:
Innstillinger > Globale innstillinger > Moduler > Utvidet leverandørstøtte

Jobben sjekker da hvilken produsent som er satt på et produkt, deretter sjekker den hvilken leverandør som er satt opp til å håndtere den produsenten. 

Om valgt leverandør har en annen valuta enn det som er standard i oppsettet vil kostpris valuta regnes ut automatisk basert på innkjøpspris i NOK og valutakurs.
Kostpris i valuta kan endres manuelt om ønskelig. Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens