Engelsk språkpakke
  • 13 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Engelsk språkpakke

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Med engelsk språkpakke blir alle systemtekster i nettbutikken oversatt til engelsk. Alle tekster som du har skrevet selv, eller som du kan endre selv må manuelt oversettes.

De aller fleste plasser du legger inn tekst vil du med denne appen se to forskjellige felt, et for norsk og et for engelsk. Det gjelder og lengre tekster som produktbeskrivelse.

 

Her kan du se en oversikt over våre språkpakker.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.