Start og stopp kassasalg
 • 28 Feb 2024
 • 2 Minutes to read
 • Dark
  Light
 • PDF

Start og stopp kassasalg

 • Dark
  Light
 • PDF

The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Norwegian version.
Article Summary

Start kassasalget (sesjon)

Før du kan selge varer må du starte en sesjon. En sesjon bør vare fra du starter dagen/kassen til du avslutter for dagen.

Trykk Hovedmeny > Start kassasalg for å starte kassasalget/sesjonen.


Stopp kassasalget

 1. For å avslutte sesjonen og ta oppgjør/avstemming trykker du Hovedmeny > Stopp kassasalg
 2. Bekreft at du vil avslutte kassasalget
 3. Tell opp kontanter i kassa og skriv inn kontantbeholdning
 4. Bekreft opptalt kontantbeholdning, eller tell på nytt
 5. Se over oppsummeringen og legg eventuelt inn uttak til bank/nattsafe, og/eller kommenter avstemmingen
 6. Trykk Fullfør avstemming
 7. Z-rapport skrives ut (hvis printer er tilkoblet) og sendes på e-post til butikkens registrerte e-postadresse. Denne ligger i kontrollpanelet (Konfigurasjon > E-post > Butikkens e-postadresse)

Har du integrasjon mot Tripletex?

Med integrasjon mot Tripletex vil z-rapporten automatisk overføres når du fullfører avstemmingen. Oversikt/logg finner du i kontrollpanelet via Verktøy > Automatisk regnskapsføring > Historikk

Z-rapporten forklart

 • Firmananavn og org nr
 • Sesjonsnummer/ID
 • Fra dato (når sesjon ble startet)
 • Til dato (når sesjon ble avsluttet og z-rapport generert)
 • Oppsummering av transaksjoner fordelt på betalingsmetoder
 • Spesifisering av solgte gavekort og hvilke betalingsmetoder som ble benyttet
 • Oppsummering av returer og hvilke betalingsmetoder disse er slått ut på
 • Summering omsetning inkl. mva. Gjeld (gavekort/tilgodelapp) vil her stå med minusfortegn da disse tranaksjonene ikke er omsetning
 • Omsetning summert fordelt på varegupper. Her vil både momsgrunnlag og moms være spesifisert
 • Summering av omsetning fordelt på mva
 • Historisk oppsummering. Total summering av alle kassens salg og returer
 • Oppsummering av bruk
  • Øreavrunding: Antalll øreavrundinger og total verdi
  • Antall bytter/returer: Alle bytter/returer registrert på sesjonen og total verdi av disse
  • Antall reklamasjoner: Antll returer/bytter som er spesifisert som reklamasjon. Disse varene legges da ikke tilbake på lager
  • Avbrutte salg: Viser til antall tilfeller handlekurven er tømt/slettet av ekspeditør, og total verdi av disse
  • Rabatter gitt: Antall rabatter og total verdi (eksl. mva) gitt i løpet av sesjonen
  • Salgskvitteringer: Viser til alle kvitteringer slått ut på ordrer med positiv totalsum. Antall og total verdi
  • Returkvitteringer: Viser til alle kvitteringer slått ut på ordrer med negativ totalsum. Antall og total verdi
  • Kvitteringskopier: Antall kvitteringskopier skrevet ut og total verdi. Denne tar for seg/regner sammen både vanlige salgskvitteringer og returkvitteringer
  • Korreksjoner (pris/prosent): Rabatter registrert direkte på varelinjer (ekskl. mva)
  • Kassaskuff åpnet: Antall ganger kassaskuffen er åpnet i løpet av sesjonen
 • Avstemming
  • Sum kontanter ved start: Kontantbeløp i vekselkasse registert av ekspeditør ved oppstart av sesjon/kassasalg
  • Sum kontanter ved avslutning: Kontantbeløp i vekselkasse registert av ekspeditør ved avslutning av sesjon/kassasalg
  • Differanse: Differanse mellom registrert kontantbeløp i vekselkasse og omsetning i kontanter på gitt sesjon
  • Uttak til bank/nattsafe: Beløp fra vekselkasse ekspeditør tar ut til bank/nattsafe
  • Ny saldo: Kontantbeløp som nå vil ligge i vekselkasse (etter uttak til bank/nattsafe) -Signatur av ekspeditør som har utført avstemming/oppgjørWas this article helpful?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.