Eksportering av innkjøpsoversikt
  • 09 Apr 2024
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Eksportering av innkjøpsoversikt

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Eksporter innkjøpsoversikt

Eksport av innkjøpsoversikt lar deg eksportere hele utvalget som er gjort på oversikten. 

Utvidet leverandørstøtte krever plan Pro +

Du kan altså sette opp søk og filter for så å eksportere utvalget til CSV.
Eksporten vil da inneholde aller rader i resultatet og alle kolonner. Eksporten legger seg i "Eksportarkiv".

Eksporten kan f.eks. brukes til å hente dato på leverandør, beløp, bestiller etc. innenfor gitte tidsperioder.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens