Eksport av rapport
  • 14 Sep 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Eksport av rapport

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Eksporter rapport

Når du har ordnet rapporten slik du ønsker, kan denne eksporteres via fil ved å trykke Eksporter rapport oppe til høyre på den aktuelle rapporten.

Filtyper

Filtypene du kan velge mellom er: CSV , XLSX, XLS, ODS
Det er ikke noe anbefalt filtype fra oss, her er det basert på behov.
Du vil motta en e-post på butikkens e-postadresse når eksporten er ferdig.Eksport via URL

Om du er inne på en rapport, kan du kopiere URL og videresende denne.
Mottaker vil da bli tatt rett inn på rapporten du har delt.

Antall rader i eksport

Eksportfunksjonen har foreløpig en begrensning på 3000 rader pr. fil. Det vil si at en rapport som inneholder f.eks 8000 rader vil bli delt opp i tre filer.
Hver fil er tydelig merket Del 1 av 3 osv.

Eksporterte rapporter

Denne siden gir deg en oversikt over alle dine rapporter som er blitt eksportert.

Her er det også mulig å laste ned hver fil, samt slettefilen via menyen (tre prikker) til høyre for rapporten.

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.