Hvordan sette opp flyt for å sende e-post i ordrehåndteringen
  • 05 Mar 2024
  • 2 Minutter å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Hvordan sette opp flyt for å sende e-post i ordrehåndteringen

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Article Summary

Her går vi gjennom hvordan du kan tilpasse e-postene som sendes ved ordrebehandlingen. Vi viser også hvordan man setter opp egen e-post for ordrer som skal hentes i butikk.

Videogjennomgang

Se gjennom videoen for en gjennomgang av hvordan ulike flyter settes opp.

Hvilke e-poster må opprettes?

Før man kan begynne med å sette opp flytene som skal sende ut e-post må man opprette e-postene som skal sendes ut. Dette gjør det enklere å holde oversikt over alle flytene du skal lage. For å fylle e-postene med innhold må du bruke såkalte Placeholders. Trykk her for å se oversikt av placeholders.

E-poster som opprettes ved ordreoppdatering skal være relativt korte og informative. Følgende e-poster er fint å ta utgangspunkt i.

PS! Tittelen du gir e-posten i oppsettet blir også tittelen på e-posten som sendes til kunden.

Ordrebekreftelse

Denne e-posten sendes ved bestilling

Din ordre har fått ny status

Denne sendes når en ordre får en annen ordrestatus enn “Sendt” eller “Kansellert”

Din ordre er sendt

Sendes når en ordre sendes fra din butikk. Burde inneholde leverings- og sendinginfo.

Din ordre er klar til henting

Dersom du ønsker å gi kunden muligheten å hente varen i din butikk eller på ditt lager er det lurt å sende kunden en egen e-post som informerer om dette. E-posten kan f.eks inneholde butikkens lokasjon og åpningstider.

Kun nødvendig dersom du tilbyr henting i butikk.

Din ordre er kansellert

Sendes hvis en ordre kanselleres i kontrollpanelet. Lurt å informere hvordan tilbakebetaling av penger fungerer.

E-postflyt

Så snart e-postene er opprettet kan du sette i gang med å opprette flyt som sender ut e-post til kundene. Se gjennom videoen for en rask gjennomgang. For å sikre seg at e-postene sendes til kundene må symbolet på bildet under være aktivert (blått).

NB!

Dette alternativet skal kun aktiveres på e-poster som ikke krever samtykke til markedsføring (ordreoppdatering, sendingsbekreftelse osv.) Dersom e-posten krever samtykke (glemt handlekurv, promoteringer osv.) skal dette alternativet være deaktivert.

Ny ordre

Når en ordre plasseres av kunden skal de motta en ordrebekreftelse. Dersom du ønsker at Personalisert Shopping skal sende denne setter du opp en flyt som starter når En ny ordre ble lagt inn. Her er det ikke nødvendig å legge inn regler som avbryter flyten.

Flyt for ordrer som endrer status

Når en ordre endrer status legger du inn en flyt som starter når en ordre endrer status. 

OBS! Husk å legg inn regler for at sendte og kansellerte ordrer ikke inkluderes i denne flyten. Disse to statusene krever egne flyter da det skal sendes egne e-poster.

Flyt for ordre som skal sendes eller hentes på lager/i butikk

Dersom du tilbyr kundene å hente ordrene i butikk eller på lager kan dette enkelt løses med å legge inn en betingelse i flyten. En betingelse utvalgte kriterier og steget videre baserer seg på det som legges inn her. Eksempelet under tar utgangspunkt i at det skal sendes én e-post for ordrer som skal sendes og én e-post for ordrer som skal hentes på lager.

1: Start flyt: Handling: Her velger du “En ordre ble sendt”.
Du trenger ikke legge inn noe som avbryter flyten.

2: Legg inn en betingelse: Velg betingelsen “Ordren har fraktmetode”. I feltet “Sammenlign med” legger du til fraktmetodens tittel, f.eks “Hentes i vår butikk”.


3: Velg hva som skjer basert på betingelsen: I dette oppsettet ønsker du å legge inn at ulike e-poster skal sendes basert på hvilken fraktmetode ordren har.

✅ Betingelsen innfris
Send e-posten Ordre klar til henting

❌ Betingelsen innfris ikke
Send e-posten Ordre: Sendt

Flyt for kansellerte ordrer

Når en ordre kanselleres kan du legge inn en flyt som automatisk starter når en ordre kanselleres.

PS! Det er ikke nødvendig å legge inn regel som avbryter flyten.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.