Dato opprettet
  • 20 Jul 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Dato opprettet

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Med utvidelse for "dato opprettet" kan man endre dato for når produktet ble opprettet.

Dette er spesielt praktisk om man vil få et eldre produkt til å dukke opp som en nyhet, f.eks om produktet har kommet i en ny versjon og man har valgt å endre det gamle produktet fremfor å lage et helt nytt.

Dato opprettet finner man til høyre på produktsiden.Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens