Datakasse-appen
 • 17 Jul 2023
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Datakasse-appen

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Denne artikkelen tar for seg oppdatering av datakasse appen, samt informasjon om tregheter og ustabil internettforbindelse.

Oppdatering

Det er viktig at både din iPad kjører på de siste versjonene av iOS og at Mystore Datakasse er oppdatert.
Programvareoppdateringer løser i mange tilfeller feil knyttet til brukeropplevelsen og unngår fremtidige problemer relatert til utdatert programvare.

For å sjekke om det er noen tilgjengelige programvareoppdateringer gjør følgende:

Datakasse appen

 1. Trykk på App Store ikonet på iPaden din.
 2. Trykk på deres ikon øverst til høyre.
 3. Du får da opp en ny side, her kan du enten bla ned og finne Datakasse appen eller trykk "oppdater alle"

iOS oppdatering

 1. Trykk på "Innstillinger" ikonet på din iPad (Settings).
 2. Trykk på "Generelt > Oppdatering"
 3. Oppdater iOS til nyeste versjon

Automatiske oppdatering

For å gjøre det enklere å holde programvaren oppdatert, så bør du sjekke at automatiske oppdateringer er slått på i din iPads hovedinnstillinger.
Om dette valget er slått på, så vil alle programvareoppdateringer gjøres i bakgrunnen uten at du trenger å gjøre noe som helst. 

Slik skrur du på automatiske oppdateringer på din iPad:

 1. Trykk på "Innstillinger" ikonet på din iPad (Settings).
 2. Trykk på App Store.
 3. Under Automatiske Nedlastninger, sørg for at "Appoppdateringer" er satt på.

Treghet

Om du opplever at Mystore Datakasse appen jobber sakte eller låser seg, kan du prøve følgende:

 1. Trykk på hovedmeny øverst til venstre i datakasse appen (tre vannrette streker)
 2. Trykk Innstillinger > Annet
 3. Trykk "Tømm cache" til høyre for "fjern all lagret data"

Dette er hva vi kaller en soft reset, denne fjerner som teksten beskriver all lagret data.
Appen fjerner da informasjon og henter den inn på nytt slik at programvaren skal fungere som tiltenkt.

Om du fortsatt opplever tregheter så prøv følgende

 1. Trykk på din iPads Hjem-knapp to ganger for å vise alle appene som kjører.
 2. Swipe til venstre eller høyre for å finne Mystore Datakasse appen.
 3. Når du har funnet Mystore Datakasse appen, swipe den oppover for å fjerne den fra listen og tvinge den til å avsluttes.
 4. Trykk på Hjem-knappen igjen på iPaden din.
 5. Gå til "Innstillinger" på iPaden
 6. Bla ned på venstre side til du finner "Datakasse"
 7. Aktiver valget "Reset butikk" og trykk hjem knappen på iPaden
 8. Åpne datakasse appen, logg inn og koble til terminalen.

Dette er det vi kaller en hard reset, her fjernes all data knytte til appen og går dypere til verks enn hva soft reset gjør.

Ustabil internettforbindelse

Om skjermen på datakassen er hvit eller du får en feilmelding angående dårlig internett forbindelse så prøv følgende:

 1. Prøv å restarte din nettverksruter, ta ut strømmen i 30 sekunder og sett strømmen inn igjen.
 2. Åpne VG.no og se om du har internettforbindelse.
 3. Om du fortsatt ikke får kontakt så prøv å koble iPaden til et delt mobilt nettverk.

Kontakt din internettleverandør om du får koblet på mobilt nettverk og ikke bredbåndet.


Om du ikke får koblet til hverken mobilt nettverk eller bredbånd så prøv følgende:

 1. Trykk på din iPads Hjem-knapp to ganger for å vise alle appene som kjører.
 2. Swipe til venstre eller høyre for å finne Mystore Datakasse appen.
 3. Når du har funnet Mystore Datakasse appen, swipe den oppover for å fjerne den fra listen og tvinge den til å avsluttes.
 4. Trykk på Hjem-knappen igjen på iPaden din.
 5. Gå til "Innstillinger" på iPaden
 6. Bla ned på venstre side til du finner "Datakasse"
 7. Aktiver valget "Reset butikk" og trykk hjem knappen på iPaden
 8. Åpne datakasse appen, logg inn og koble til terminalen.

Ta kontakt med kundestøtte om det fortsatt ikke fungerer.

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens