Dagsoppgjør - Z-rapport
  • 10 Oct 2023
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Dagsoppgjør - Z-rapport

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Når kassasalget avsluttes etter stengetid genereres det en Z-rapport som oppsummerer salget i perioden kassen har vært aktiv. Her tar vi en gjennomgang av rapporten.

Z-rapport

Når man starter kassasalget hver dag må det opprettes en sesjon. Dette gjøres ved å trykke på Start kassasalg via kassens hovedmeny (tre streker øverst i venstre hjørne). 

Når dagen avsluttes trykker man på Stopp kassasalg i det samme menypunktet. 

Når man trykker på Stopp kassasalg genereres det en Z-rapport som kan benyttes til dagsoppgjøres. Under ser man et eksempel på en Z-rapport.

 

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens