Bildeoptimalisering via ShimmerCat
 • 08 Sep 2023
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Bildeoptimalisering via ShimmerCat

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Hva er ShimmerCat?

ShimmerCat driver med automatisk bildekomprimering/optimalisering. Ved bruk at AI optimaliseres bildene på nettstedet, og koder den innstillingen som produserer minst mulig bildestørrelse uten å ofre bildekvalitet. ShimmerCat er en enkel tilleggstjeneste som skal bidra til å optimalisere og levere bilder i next-gen formater. Next-gen bildeformater har betydelig bedre komprimering og kvalitet sammenlignet med eldre bildeformater som PNG og JPEG.

 • Bildeoptimalisering handler om å redusere filstørrelser på bilder så mye som mulig uten å ofre bildekvaliteten - slik at nettsiden lastes raskere

Hva gjør ShimmerCat?

ShimmerCat optimaliserer bildene i din nettbutikk automatisk - uten ekstra arbeid for deg. 

 • ShimmerCat gjør ingen endringer på selve bildestørrelsen på bildene dine. Det er selve tyngden på bildene som optimaliseres/komprimeres.

Leverer alltid minst mulig filformat

ShimmerCat leverer alltid minst mulig filformat for de nettleserne som støtter flere bildeformater. Samtidig sørger de for at bildene opprettholder en viss bildekvalitet. 

I Chrome leverer ShimmerCat eksempelvis filformat som AVIF, WebP, JPEG-XL og optimalisert (med mozjeg) JPEG. I Safari vil konkurransen kun være mellom WebP og JPEG. 

 • Effekten av dette er en gjennomsnittlig 20 % ytterligere kompresjon. I stedet for kun å bruke WebP eksempelvis. 

Maksimerer de unike karakteristikkene på hvert produktbilde med maskinlæring

I stedet for å bruke en bildekoder med fiksede settinger en gang (den normale måten å gjøre det på), bruker ShimmerCat dette mange ganger for en variasjon av settingene, for å søke etter best mulig resultat i form av kvalitet og filstørrelse. 

Dette betyr at i noen tilfeller vil det beste optimaliserte bildet være i JPEG XL, i noen tilfeller WebP og andre tilfeller AVIF, og i noen sjeldne tilfeller optimalisert JPEG. 

Hvordan optimalisere effekten? 

Hvis du laster opp et bilde i JPEG eksempelvis med en filstørrelse på 2.5 KB, vil bildet mest sannsynligvis allerede ha tapt mye informasjon på grunn av komprimering. I dette tilfellet er det utfordrende å optimalisere bildet uten å forbedre bildet. 

Vi anbefaler derfor å alltid strebe etter å laste opp bilder med høyest mulig filstørrelse. Dette hjelper ShimmerCat å produsere et optimalisert bilde hvor kvaliteten er opprettholdt og filstørrelsen er komprimert maksimalt. 

Se effekten med Mystore Chrome Extension

For å se effekten av bildeoptimaliseringen kan du bruke en dedikert Chrome-utvidelse. Denne viser statistikk om bildeoptimaliseringen fra ShimmerCat. Du får muligheten til å se hvilke bilder som er optimalisert, i hvilke formater, og hvor mye de er komprimert.

Slik legger du til Image Chrome Extension: 

 1. Velg Google Chrome som nettleser
 2. Last ned Mystore Image Extension her
 3. Klikk på Add to Chrome 
 4. Klikk på Legg til utvidelsen
 5. Gå inn på den landingssiden i din nettbutikk som du ønsker å se effekten av optimaliseringen på
 6. Klikk på puslespillbiten oppe til høyre og velg Mystore Image Extension:

 7. Klikk på Find optimized images:

Da vil du få denne informasjonen om bildene som er på den landingssiden du er inne på:

Optimized images
Se optimaliserte bilder (markert i grønn).

Original images
Se originalbildene av de bildene som er optimalisert (markert i blå). 

Compression %
Hvor mange prosent bildene på den aktuelle siden totalt er komprimert.

Total optimized

Total tyngde på bildene etter optimalisering. 

Total original

Total tyngde på bildene før optimalisering.

 

 

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens