Bekrefte varetelling
 • 08 Sep 2023
 • 2 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Bekrefte varetelling

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Når du er ferdig å telle varene er det på tide å bekrefte tellingen.


Etter at varelageret er ferdig telt er det på tide å oppdatere varelageret ved å bekrefte tellingen. Først når en telling bekreftes oppdateres lagerbeholdningen.

For å oppdatere lageret med antallet fra tellingen er man nødt til å bekrefte telling.
Det betyr at lagerbeholdningen ikke oppdateres forløpende når man teller, derfor er det også viktig å huske å korrigere tellingen om man behandler ordrer underveis. 

For å bekrefte en telling kan du enten trykke på knappen "Bekreft telling" i en aktiv varetelling eller du kan gå til "Åpne tellinger" i sidemenyen. Husk å velge hvilke varer du vil bekrefte først du trykker "Bekreft telling".

Valg av varer til bekrefting

Før du kan bekrefte en telling må du velge hvilke varer som skal bekreftes. Det gjøres på en av følgende måter:

 1. Klikk i avkrysningsboks bak de varene du vil bekrefte
  • Du vil nå også få en blå banner som lar deg markere alle varer på åpen side i ett klikk
 2. Klikk på øverste avkrysningsboks for å velge alle varer på den siden som er åpen
  • Om du velger å markere alle på åpen side vil den blå banneren endre seg med valg om å kunne markere alle varer på tvers av alle sider

Det er også mulig å bruke filter til å finne spesifikke varer eller gjøre et utvalg som du vil bekrefte.

Når du har valgt de varene du vil bekrefte trykker du "Bekreft telling" oppe til høyre.

Bekreft telling

Selve jobben som bekrefter og oppdaterer lagerbeholdningen skjer i bakgrunnen, men vi varsler deg på e-post når jobben er utført.

Steg 1:

Velg hvem som skal få beskjed på e-post når bekreftingen er ferdig.Som standard er brukeren som starter bekreftingen lagt til men det er her mulig å legge til flere mottakere. 

Du du kan også velge om du vil aktivere skjulte/deaktiverte produkter som får positivt disponibelt lager som følge av bekreftingen. 


Steg 2:

Når en telling bekreftes får man beskjed om at jobben er startet og at du trygt kan navigere bort fra siden.
Så lenge det kjører en jobb i bakgrunnen vil man under "Åpne tellinger" se en banner som informerer om at det bekreftes en telling, når den ble startet og hvem som startet den. 

Så lenge en jobb kjører i bakgrunnen vil man bli møtt med en banner som forklarer dette samt viser hvem som startet jobben, når det ble startet m.m.

Steg 3:

Fullført bekrefting! 

Når jobben er ferdig sendes det ut en bekreftelse til den/de e-postmottakere som ble lagt til i steg 1.
Denne e-posten inneholder også info om antall varer, hvem som startet jobben samt link til hjelpesenter og videoer for rapportering.

Det kan være greit å ta vare på denne e-posten, da den fungerer som en slags logg på når en telling ble bekreftet og hvem som startet jobben.


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.