Avvik i varetelling - visning og håndtering
 • 08 Sep 2023
 • 3 Minutter å lese
 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Avvik i varetelling - visning og håndtering

 • Mørk
  Lys
 • Pdf

Sammendrag av artikkel

Underveis i en varetelling vil man se en indikator på avvik. Her forklarer vi hvordan man tolker denne.


Visning av avvik (avviksindikator) er en liten "boks" til venstre for telleren. 

Denne indikatoren har 3 statuser, nedenfor ser du en forklaring på hver av disse.

Husk, avviket som vises er ikke en fasit, det er kun ment som et hjelpemiddel slik at du enklere kan se om noe er riv ruskende galt. Til syvende og sist skal du kun telle det du har fysisk på lager, selv om det gir avvik.

Til venstre for telleren vises avviket på produktet.
Dette avviket er basert på den lagerbeholdningen som er i Mystore.
Orange pil: 
Orange pil som peker oppover med et positivt antall betyr at du har telt flere enn hva du hadde på lager da du startet å telle varer.

Grønt likhetstegn: 
Et grønt likhetstegn med antall 0 betyr at du ikke har et avvik. Du har m.a.o. telt så mange som du hadde på lager da du startet å telle varer.

Rød pil: 
Rød pil som peker nedover med et negativt antall betyr at du har telt færre enn hva du hadde på lager da du startet å telle varer.

 

Beregning av avvik

For å beregne sammenligner man forventet fysisk lager (det butikken har på lager ved start av telling) med det antallet som er telt. 

Når du starer en ny telling vil telleren alltid være satt til 0 slik at man teller oppover etterhvert som man finner produkter på lageret. 

Om produktet du teller har et forventet fysisk lager på 10 vil avviket være -10 ettersom systemet forventer at butikken din har 10 på lager men du har telt null. Etterhvert som man teller oppover vil avviket reduseres. 

Under ser du et eksempel på hvordan avviket vil oppdateres etterhvert som man teller:

Forventet fysisk lagerTeltAvvik
100-10
101-9
102-8
103-7
10100
10111
10122

I eksempel over ser vi at avvik er 0 når man har telt like mange som forventet fysisk lager.
Om man teller mer enn forventet fysisk lager får man et positivt avvik, dvs. at man har telt flere enn hva systemet har lagerført ved oppstart av varetelling.

Ofte stilte spørsmål

Noen er litt usikre på hva avvik betyr og hvordan man skal forholde seg til det. Her svarer vi på noen vanlige spørsmål vi får.

Er det viktig at tellingen ender i null avvik?

Kort fortalt: nei.
Avviket er kun ment som et hjelpemiddel slik at du enklere kan se om noe er riv ruskende galt. Til syvende og sist skal du kun telle det du har fysisk på lager, selv om det gir avvik.

Kan jeg bekrefte tellingen selv om det er avvik? 

Selvsagt! Det er antallet som er telt som blir oppdatert på lagerbeholdningen, uavhengig av avviket.
Så om du har telt en vare hvor forventet lager var 8 men lagertellingen sier 10, og da gir et positivt avvik på 2, er det 10 som vil bli den nye lagerverdien når du bekrefter tellingen.

Jeg har positivt avvik selv om jeg ikke har telt noe, hvordan er det mulig?

Dette er et spørsmål som går igjen og som kan skape noe forvirring.
Enkelte kunder opplever at avviket er positivt selv om man ikke har telt noe, slik som illustrasjonen under viser.

Hvorfor skjer dette?
Svaret er ganske enkelt: produktet har negativt fysisk lager ved start av telling.
I eksempel under ser vi at avviket er 10 og telling 0. Det forteller oss at fysisk lager her er -10 etter 0 er 10 mer enn -10. 

Hvordan løser vi dette?
Enkelt! Korriger fysisk lager på produktet.
Et produkt skal aldri ha færre enn på fysisk lager. Tenk på det slik: det er ikke mulig å ha mindre enn ingenting liggende på fysisk lager. 

Om du har minus på fysisk lager kan det være at ordrestatuser er satt opp feil, følgefeil fra gammelt eller en import med feil lagerbeholdning. 

For å rette opp i dette må du manuelt korrigere lagerbeholdningen. Dette gjøres på en av følgende måter:

 1. Åpne produktet i kontrollpanelet, klikk "Hurtigjustering" og gjør nødvendige endringer.
 2. Gå til meny > Verktøy > Lagerstyring, søk opp produktet og gjør nødvendige endringer.


Hva med oversalg, skal ikke det gi minus på fysisk lager?
Niks! Når man overselger skal ikke fysisk lager bli lavere enn 0. Det er kun disponibelt lager som kan gå i minus. 

Når man overselger reserveres varen på lager men skal ikke påvirke fysisk lager.
En typisk vare som er oversolgt vil se slik ut: 

Her ser vi at fysisk lager er 0, dvs. at varen ikke er på lager. 2 stykker ligger reservert i én eller flere ordrer, som da gir disponibelt lager på -2. 

Les mer om ordrestatuser som reserverer varer her →


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.
ESC

Eddy, en generativ AI, som letter kunnskapsoppdagelse gjennom samtaleintelligens