Automatisk innkjøpsordre (oversalg og resthåndtering)
  • 11 Apr 2024
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Automatisk innkjøpsordre (oversalg og resthåndtering)

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

Hva er oversalg og resthåndtering?
Det blir ofte litt prat om oversalg, resthåndtering og automatisk reservasjon mot innkjøp, men hva betyr det?
Med oversalg og resthåndtering menes det at butikken tillater salg av varer som ikke er på lager, og dermed går i rest.
Når man sier at "reservasjon mot innkjøp" betyr det at oversalget automatisk linkes mot en innkjøpsordre, slik at man har kontroll på hvem som venter på hva i tillegg til å kunne oppdatere ordrer automatisk ved mottak.

Oppsett og konfigurasjon

Regler for oversalg kan gjøres på flere måter: 

Slik fungerer det

Når oversalg er konfigurert vil kunder ha mulighet til å handle en vare selv om den ikke er på lager.

Når en ordre da opprettes i kontrollpanelet vil vi sjekke om varen er på lager, om den ikke er det vil den enten kobles mot eksisterende innkjøp eller automatisk opprette et nytt utkast på innkjøpsordre.

Varelinjer knyttes automatisk opp mot nye eller eksisterende innkjøp og får tag satt alt etter status på innkjøpet. Dette kaller vi for "reservasjon" - en oversolgt vare blir altså reservert på en innkjøpsordre. Det betyr at varen som ligger i innkjøp tilhører en spesifikk ordre frem til man gjør mottak, eller evt. frigir reservasjonen. 

Du kan lese mer om reservasjoner her →

Flytskjema

Flytskjema under viser hvordan oversalg knyttes mot innkjøp.

 


Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.