Aktivering og oppdatering av utvidelser
  • 27 Feb 2024
  • 1 Minutt å lese
  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Aktivering og oppdatering av utvidelser

  • Mørk
    Lys
  • Pdf

Sammendrag av artikkel

En del apps og tjenester kan aktiveres direkte i kontrollpanelet. Dette finner du ved å gå til "Utvidelser > Dine utvidelser" i menyen.

Oversikt

For å finne oversikten over aktiverte og tilgjengelige apps går du til "Utvidelser > Dine utvidelser" i menyen i kontrollpanelet.
Øverst finner man "Dine utvidelser", dette er apps og tjenester som er aktivert og tilgjengelig i kontrollpanelet.

Dine utvidelser

Aktivert utvidelse

En aktiv utvidelse har en grønn bryter oppe til høyre som indikerer at den er aktivert i butikken.
Nede til høyre finner man et tannhjul som gir tilgang til innstillinger.
Under innstillinger kan man tilpasse hva utvidelsen gjør samt aktivere/deaktivere funksjoner. Tilgjengelige innstillinger varierer fra hver utvidelse.

Innstillinger

Hver utvidelse kan ha en rekke innstillinger. Hva man kan endre på avhenger av hva som er tilgjengelig.
Du får tilgang til innstillinger ved å klikke på tannhjulet nede til høyre:

Oppdatering tilgjengelig

Ikonet til venstre for for bryteren indikerer at det er en oppdatering tilgjengelig. Klikk på ikonet for å oppdatere utvidelsen.

Tilgjengelige apps

I seksjonen for "Tilgjengelige apps" finner du apps som er tilgjengelig for din butikk men som ikke er aktivert.
Dette kan være både gratis utvidelser men også utvidelser som har en kostnad. Dette indikeres i bunnen: 

Ved aktivering av en utvideelse med kostnad vil man få opp et vindu med info om kostnad hvor pris må bekreftes før appen blir installert:Var denne artikkelen nyttig?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.